Skip to content
Home » Trygghet i hela processen med ett helhetsansvar

Trygghet i hela processen med ett helhetsansvar

Med ett 50 år gammalt eternittak började behovet av åtgärd bli akut.
Efter kontakt med ett flertal entreprenörer, för önskemål om åtgärds- och kostnadsförslag, kom återkopplingen från Rustabo mycket snabbt.
Dessutom med ett totalåtagande avseende rivning av eternittak, byggande av nytt spontat tak med betongpannor samt montering och installation av 30 solpaneler. Hela processen sköttes mycket snabbt och professionellt och med ett utomordentligt resultat. Dessutom med en enda kontaktperson genom hela processen. Jag kan varmt rekommendera Rustabo vid behov av byggentreprenör.

Bo Gunnar Karlson Borlänge