Skip to content
Home » “Jag gillar hantverkare som är kvar hela dagen”

“Jag gillar hantverkare som är kvar hela dagen”

Jag gillar hantverkare som är kvar hela dagarna, som Rustabo. De har varit tillmötesgående och gjort jobbet på ett bra sätt. När de skulle bygga ställningen löste de det på bästa sätt enligt våra önskemål. Anläggningen har på två månader gett hela 4000 kwh”.

Jan Olsson, Stennäset Falun