Skip to content
Home » Det här är Rustabo – vi tar byggherreansvaret

Det här är Rustabo – vi tar byggherreansvaret

Vad innebär Bas P & Bas U och innebörden av att Rustabo tar hela byggherreansvaret för dig som kund?

– Rustabo tar allt arbetsmiljöansvar och tar hela byggherreansvaret så att du som kund kan slappna av. För varje byggprojekt ska byggherren utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P) och en byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet (Bas-U).

– Det innebär att Rustabo har koll på regelverk, lagar och föreskrifter. Roller, samordning och ansvar. Vad som händer om det blir olyckor, statistik och arbetsmiljörisker. Kort sagt har vi en plan för arbetsmiljö- och skyddsarbetet på arbetsplatsen, säger Magnus Hellsten, byggprojektledare på Rustabo Sverige AB.

Oberoende besiktningsman – vad innebär det?

– En oberoende besiktningsman slutbesiktigar hustaket – vars protokoll blir en värdehandling för er och för oss. Vi har en garanti på montaget och då måste vi få bekräftat att taket är korrekt gjort, både för er och vår trygghet.   

Egenkontroll, vad innebär det?

– Montörerna har en checklista med punkter som ska bockas av. Detta skrivs sedan in i vårt system, dokumenteras och kvalitetssäkras på så vis.

Varför är fotodokumentation viktigt?

– Före och efter varje moment i takbytet så fotograferar montören de olika momenten, som är en del av egenkontrollen. Detta kan både besiktningsmannen samt även kunden ta del av om så önskas.