Hur väljer man rätt tak till huset?

Ett vackert tak är ett lyft för hela huset och höjer dess värde. Rätt färg, material och struktur ger huset karaktär. Taksäkerhet, regnvattensystem och plåtdetaljer bildar tillsammans med takmaterialet en vacker helhet – husets femte fasad.

Konversation om tak

 

Det flesta utgår från samma typ av tak som redan ligger på huset. Men andra passar på att byta taktyp för att göra en estetiskt förbättring av huset. Valet mellan tegel, betongpanna och plåt görs med hänsyn till underliggande konstruktion.

Valet mellan plåt, panna eller tegel kan ibland anses vara svårt. Vill du läsa om materialvalets olika för- och nackdelar kan du läsa mer om detta här: Vad ska man tänka på när man väljer takmaterial?

Dagens betongpannor har samma livslängd som lertegel, men de åldras tyvärr inte lika vackert. Betongpannor finns i en mängd olika kulörer, är billigare och lättast att lägga då de ser exakt likadana ut till skillnad från lertegel. Både betong och lertegel finns i både en och två kupor.

När en av våra yrkesmän kommer hem till dig har du säkert redan en idé om hur du vill ha ditt tak. Tillsammans kan ni diskutera färg, material och tillbehör, så att taket blir precis som du vill ha det. Om du känner dig osäker inför vissa beslut kan vi givetvis komma med rekommendationer och råd. Kontakta oss för ett gratis hembesök.

Några tips på vägen:

  • Anpassa takets utseende så det passar huset
  • Plåt/pannor som används ska anpassas till takets konstruktion och lutning.
  • Tänk på att även själva ytbehandlingen och färgnyansen på takmaterialet spelar stor roll för hur slutresultatet ter sig för ögat.
 
Tillbaka