Mer energi från solen – ökat investeringsstöd från regeringen för solceller!

Regeringen anser att Sverige behöver mer energi från solen och avsätter därför varje år en summa för investeringsstöd till solceller.

Energimyndigheten fördelar sedan denna summa till länsstyrelserna i landet. Via Boverkets portal lämnar sökanden in ansökningar till länsstyrelsen och stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Från och med den 1 januari 2018 är stödnivån för energibidrag hela 30 procent för alla!

Nivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Förutom detta ändras energiskattebefrielsen från 33 öre till 66 öre per kw från den 1 januari 2018. Mer info om detta finns på energimyndigheten.

Samtidigt som detta sker är vi på Rustabo i startgroparna att lansera något så revolutionerande som ett integrerat soltak, dvs. du behöver inte längre lägga solpaneler ovanpå husets takpannor, solcellerna är i vår lösning integrerade i tegelpannorna. Både smart, snyggt och kostnadseffektivt!

Nyfiken och vill veta mer? Anmäl ditt intresse redan nu så kan du bli först att få vara med på resan!

 
Tillbaka