Skip to content
Home » Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Rustabo Sverige AB värnar om att skydda och respektera din sekretess.

Denna policy (tillsammans med våra användningsvillkor och andra dokument som de hänvisar till) utgör grunden för hur vi behandlar personlig information som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss. Läs det följande noggrant för att förstå våra åsikter om och praxis för din personliga information och hur vi behandlar den.

Enligt Lagen om Elektronisk Kommunikation, Svensk Författningssamling 2003:389 – kapitel 6 Integritetsskydd – §18 Förbud mot avlyssning m.m., som trädde i kraft den 25:e juli 2003, ska alla som besöker en webbplats där det lagras någon information informeras om detta. Det kan vara t.ex. personuppgifter eller installation av så kallade cookies.

INFORMATION SOM VI KAN SAMLA IN FRÅN DIG

 Vi kan samla in och behandla följande information om dig:

  • Information som du tillhandahåller genom att fylla i formulär på vår webbplats www.rustabo.se. Detta omfattar information som tillhandahålls vid tidpunkten för registreringen för att använda webbplatsen, prenumerationen på vår tjänst eller förfrågan om fler tjänster. Vi kan också be om din information när du deltar i en tävling eller kampanj som sponsras av oss eller något av våra dotterbolag och när du rapporterar ett problem med vår webbplats.
  • Om du kontaktar oss kan det hända att vi sparar den korrespondensen.
  • Vi kan även be dig delta i undersökningar som vi använder i forskningssyfte, även om du inte behöver svara på dem.
  • Uppgifter om dina besök på vår webbplats omfattar, men är inte begränsade till, trafikdata, platsdata, webbloggar, Facebook och annan kommunikationsdata och resurserna som du bereder dig åtkomst till.

IP-ADRESSER

Vi kan samla in information om din dator, inklusive om tillgängligt din IP-adress, operativsystem och webbläsartyp, för systemadministration, för att rapportera kollektiv information till våra annonsörer och dotterbolag och för att granska användningen av vår webbplats. Detta är statistisk information om våra användares agerande och mönster när de surfar och identifierar vanligtvis inte individer. Vi kan och kommer att använda IP-adresser för att identifiera dig när vi anser att det är nödvändigt för att upprätthålla efterlevnad av våra användnings- och tjänstevillor för webbplatsen eller för att skydda vår tjänst, webbplats, kunder eller andra.

COOKIES

På denna webbplats använder vi olika verktyg för att mäta och analysera information om besök på webbplatsen. I det syftet använder vi din IP-adress (en serie siffror som identifierar en dator på Internet) för att bland annat samla in information om Internettrafik och information om din webbläsartyp och dator. Vi använder inte denna information för att identifiera dig personligen.

Dessutom används cookies. En cookie är en liten fil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Om du besöker webbplatsen igen känner cookien av att det är ett återbesök. Vi använder inte cookien för att identifiera dig personligen. Cookien används inte heller för att identifiera dig på tredjepartswebbplatser. Du kan konfigurera webbläsaren så att den avvisar cookies, tar bort cookies eller informerar när en cookie installeras. Du kan ta reda på hur du gör genom att klicka på “hjälp” i webbläsarmenyn.

ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN

Vi använder information om dig på följande sätt:

  • För att se till att innehåll från vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator.
  • För att tillhandahålla dig information, produkter eller tjänster som du efterfrågar från oss eller som vi tror kan intressera dig, när du har samtyckt till att kontaktas för dessa syften.
  • Om du tillhandahåller oss din e-postadress eller telefonnummer kan vi välja att skicka ett meddelande eller ringa i uppföljningssyfte, när du har samtyckt till att kontaktas för dessa syften.

Vi kan också använda din information, eller tillåta tredje parter att använda din information, för att tillhandahålla dig information om varor och tjänster som kan vara intressanta för dig och vi eller de kan kontakta dig om detta via e-post, post eller telefon.

Om du är en befintlig kund kontaktar vi dig (e-post, telefon eller SMS) med information om varor och tjänster som liknar dem som tidigare sålts till dig eller i form av undersökningar om vårt utförda arbete och vår kontakt med dig.

Vi röjer inte information om identifierbara individer till våra annonsörer, men vi kan tillhandahålla dem kollektiv information om våra användare (till exempel kan vi informera dem om att 500 män under 30 år har klickat på deras annons en viss dag). Vi kan även använda sådan kollektiv information för att hjälpa annonsörer att nå den typ av målgrupp de vill rikta in sig på (till exempel kvinnor på en särskild geografisk plats). Vi kan använda den personliga informationen som vi har samlat in från dig för att göra det möjligt att uppfylla våra annonsörers önskemål genom att visa deras annons för den målgruppen.

RÖJANDE AV DIN INFORMATION

Vi kan röja din personliga information till alla medlemmar i vår grupp, vilket innebär våra ev dotterbolag, våra slutliga holdingbolag och deras dotterbolag.

Vi kan röja din personliga information till tredje parter:

  • I händelse av försäljning eller köp av företag eller tillgångar, då vi kan röja din personliga information till den potentiella säljaren eller köparen av ett sådant företag eller tillgångar.
  • Om vårt företag eller en väsentlig del av företagets tillgångar förvärvas av en tredje part, då personlig information om kunderna är en av tillgångarna som överlåts.
  • Om vi har en skyldighet att röja eller dela med oss av personlig information för att uppfylla en juridisk skyldighet, eller för att verkställa eller tillämpa våra användningsvillkor och andra avtal, för att skydda rättigheter, egendom och säkerhet som tillhör Rustabo Sverige AB, våra kunder eller andra. Detta omfattar att utbyta information med andra företag och organisationer för att skydda mot bedrägerier och reducera kreditrisker.

Delning av information

Personlig information är information om dig som är personligt identifierbar som ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer och som inte på annat sätt är offentligt tillgänglig. Rustabo Sverige AB säljer inte eller leasar ut din personliga information. Vi röjer ingen specifik personlig information som du skickar till oss om dig på ett sätt som kopplar samman dig med den personliga informationen, förutom när vi har ditt tillstånd eller under särskilda omständigheter, som när vi i god anda anser att lagen kräver det eller vid de särskilda omständigheter som beskrivs nedan. Följande beskriver några av de sätt på vilka din personliga information kan röjas.

Skydda kundinformation

Vi beviljar endast åtkomst till icke-offentlig personlig information om dig till företagsanställda och anslutna och icke-anslutna tjänsteleverantörer så att de kan tillhandahålla eller erbjuda dig produkter och tjänster, bearbeta och serva dina konton och administrera vår verksamhet.

Förutom under de omständigheter som anges i denna sekretesspolicy hålls din personliga information konfidentiell. Dessutom använder vi fysiska, elektroniska och procedurmässiga säkerhetsåtgärder som följer tillämpliga standarder för att skydda denna personliga information. Vissa lagar kan begränsa delningen av din icke-offentliga personliga information ytterligare.

Vi kan även röja information i särskilda fall när vi har anledning att tro att röjandet av denna information är nödvändig för att identifiera, kontakta eller vidta juridiska åtgärder mot någon som bryter mot användningsvillkoren eller tjänstevillkoren eller som orsakar skada på eller stör (antingen avsiktligt eller oavsiktligt) våra rättigheter eller egendom, våra kunder eller någon annan.

Vi kan röja eller bereda oss åtkomst till kontoinformation när vi i god anda anser att lagen kräver det.

DINA RÄTTIGHETER

Vi behandlar endast din personliga information i marknadsföringssyfte när du har lämnat ditt samtycke. Vi informerar dig (innan vi samlar in din information) om vi avser att använda din information för sådana syften eller röja din information till en tredje part för sådana syften. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att kryssa i vissa rutor i de formulär som vi använder för att samla in din information. Du kan även när som helst utöva rätten genom att kontakta oss på info@rustabo.se

Vår webbplats kan då och då innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör våra dotterbolag eller tredje parter. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser ber vi dig observera att dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicyer och att vi inte tar på oss något ansvar eller någon skyldighet för dessa policyer. Läs dessa sekretesspolicyer innan du skickar in någon personlig information till dessa webbplatser.

ÅTKOMST TILL INFORMATION

Tillämplig dataskyddslagstiftning ger dig rätt till åtkomst av information som lagras om dig. Din rätt till åtkomst kan utövas i enlighet med den lagstiftningen.

ÄNDRINGAR I VÅR SEKRETESSPOLICY

Alla eventuella ändringar som vi gör i sekretesspolicyn i framtiden kommer att anslås på denna sida.

BARNS ANVÄNDNING AV WEBBPLATSER

Våra webbplatser är inte avsedda för barn under 18 år. Vidare är det inte vår avsikt att erbjuda kampanjerbjudanden till barn. Om detta sker av misstag kommer vi att vidta omedelbara åtgärder, vid anmälan av barnets ålder, för att modifiera våra register och eliminera risken för framtida erbjudanden av denna natur.

KONTAKT

Frågor, kommentarer och begäranden angående denna sekretesspolicy välkomnas och ska skickas till info@rustabo.se.