Rot-avdrag

Vi hjälper dig med ROT-avdraget

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad ger rätt till ROT-avdrag om det utförs på en bostad som du äger och bor i, eller på ditt fritidshus.

ROT-avdraget är sedan årsskiftet 2016 satt till 30 % av arbetskostnaden.

Avdraget får maximalt uppgå till 50 000 kronor per år, för varje person som står angiven som ägare till fastigheten.

En takrenovering kräver en stor arbetsinsats av takläggarna och passar därför bra i kombination med ROT-avdraget, som endast täcker rena arbetskostnader och inte materialkostnader.

Vi på Rustabo hjälper dig med alla detaljer kring ROT-avdraget när du anlitar oss.