Rot-avdrag

Vi hjälper dig med ROT-avdraget vid takbyte

Att söka ROT-avdrag upplever många som lite krångligt. Inget att oroa sig för dock. Vi på Rustabo hjälper dig när du byter tak med oss.

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad ger rätt till ROT-avdrag om det utförs på en bostad som du äger och bor i, eller på ditt fritidshus. Och det gäller givetvis tak också. 

Lite fakta om ROT när du byter tak
ROT-avdraget är sedan årsskiftet 2016 satt till 30 % av arbetskostnaden och avdraget får maximalt uppgå till 50 000 kronor per år, för varje person som står angiven som ägare till fastigheten.

En takrenovering och takbyte kräver en stor arbetsinsats av takläggarna och passar därför bra i kombination med ROT-avdraget, som endast täcker rena arbetskostnader och inte materialkostnader. Om du tycker det är krångligt så tar vi hand om alla detaljer när du anlitar oss. 

En Rustabosäljare visar ett par deras nya tak efter takbyte