Rustabo-metoden:
6 steg till ett nytt tak

Steg 1: Hembesök

Vår yrkesman kommer hem till dig för att se på ditt tak och höra vilka behov och önskemål du har. Under hembesöket fastställer vi pris, omfattning och tidplan för arbetet.

1

2

Steg 2: Fördjupad översyn av takläggare

En av våra takläggare gör en utökad kontroll av ditt tak. Han dokumenterar vindskivornas höjd, plåtarbeten, vattenavrinning, mm. Allt för att vi skall kunna beställa rätt material i tid för renoveringen av ditt tak.

Steg 3: Leverans av material till ditt tak

Allt material som behövs till arbetet med ditt tak levereras i god tid hem till dig. Det gäller taktegel, hängrännor, takduk, plåtdetaljer och allt annat som behövs för att lägga tak.

3

4

Steg 4: Takläggare på plats

Takläggarteamet påbörjar sitt arbete. Allt arbete med ditt tak utförs av ett och samma team. De är proffs på att lägga tak och kan svara på alla frågor som kan dyka upp under takbytet, det kan handla om allt från kvalité på taktegel till framtida underhåll.

Steg 5: Våra takläggare avslutar sitt arbete

Du och våra takläggare går tillsammans igenom egenkontrollen och det arbete som är utfört. Våra takläggare städar på tomten och kör avfall till tippen.

5

6

Steg 6: Slutkontroll av ditt tak

Vår yrkesman gör en slutkontroll av ditt tak och lämnar skriftlig garanti på materialet. Tillsammans går ni igenom takbytet, städningen osv. När du är nöjd med ditt tak, då är vi nöjda.