Totalansvar

När du köper en enstaka tjänst av en entreprenör är det du som kund som har ansvar för att arbetsplatsen är säker. Skulle det inträffa en olycka kan det få långtgående konsekvenser för dig.
Rustabo jobbar alltid med totalentreprenad. Därmed tar vi ansvar för takläggarnas säkerhet och du som kund behöver aldrig känna dig otrygg.

Detsamma gäller kvaliteten på arbete och material. Du som kund ska aldrig behöva göra överväganden som kan ha avgörande betydelse för takets funktion och livslängd. Rustabo tar hela ansvaret för att takbytet utförs på ett fackmannamässigt vis.


Rustabo är totalentreprenör


Du har ett kontrakt med Rustabo


Rustabo har hela ansvaret


Du anlitar flera enstaka entreprenörer


Du har flera kontrakt med olika firmor


Vem är ansvarig?