Miljöpannan

Rustabo erbjuder ett miljövänligt takbyte med Aerlox takpanna. Miljöpannan renar årligen luften från kvävoxider motsvarande ett års utsläpp från din bil. Du bidrar inte bara till miljön utan du får också ett renare tak.

Gör en hållbar investering i samband med ditt takbyte. Vi tror på att förändra standarden genom att tänka annorlunda. Vi är ingen vanlig takläggare, vi gör det där lilla extra.

Takpannorna

Du kan få Rustabo Miljöpannan i fyra olika färger. Röd, brun, cementgrå och granitsvart. Oavsett färg så är det den ”grönaste” pannan på marknaden. Ytan är betydligt jämnare och tätare än på andra betongpannor. Det gör att det inte kommer att uppstå frostsprängning och den speciella ytan av mikroporbetong, gör den mer motståndskraftig mot påväxt av alger och mossa än vanliga betongpannor. En mycket bra panna helt enkelt. Detta är Rustabos miljötak.

Rustabo erbjuder miljöpannan när du byter tak
Välj Rustabos miljöpanna

Fördelar med att välja Rustabos miljöpanna

  • Rustabo Miljöpanna bryter ner kväveoxider under hela takpannans livstid.
  • Rustabo Miljöpanna behåller färgen bättre än andra betongtakpannor.
  • Rustabo Miljöpanna motstår alger och mossa bättre än andra betongtakpannor.
  • Rustabo Miljöpanna har 30 års garanti
  • Rustabo Miljöpanna förbättrar miljön
  • Rustabo Miljöpanna kompenserar ditt bilutsläpp årligen.

Rustabo Miljöpanna är en fantastisk möjlighet för dig som bryr dig om miljön. I kombination med sol, organiska ämnen och titandioxid som finns på ytan i pannan uppstår en kemisk reaktion som faktiskt renar luften från kväveoxider motsvarande utsläppet av vad din bil släpper ut i avgaser.

Tekniken bakom miljöpannan

Miljöpannan har en mycket speciell yta som består av mikroporbetong, vilket gör den mer motståndskraftig mot påväxt av alger och mossa än på vanliga betongpannor. Det kommer heller inte uppstå någon frostsprängning då ytan är betydligt jämnare och tätare än på andra betongpannor.

I ytan på Rustabo Miljöpanna finns titandioxid som fungerar som en katalysator för omvandlingen av hälsovådliga kväveoxider till ofarligt nitrat. Det är fotosyntesens mekanismer som leder till att Miljöpannan kan nedbryta dessa kväveoxider och organiskt smuts på ditt tak.

Under påverkan av dagsljus utlöses oxiderande reaktioner i Rustabo Miljöpannan, som bryter ner hälsovådliga kväveoxider och organiskt smuts. I solsken bryts upp till 90% av kväveoxiderna ner med hjälp av fotosyntesen, och även när solen inte skiner, och det är mindre UV-strålning kan över hälften av de hälsovådliga kväveoxiderna oftast elimineras.

Den fotokatalysiska reaktionen bryter också ner organiska föroreningar, som senare sköljes ner av regnvattnet, och på det sättet är det enkelt att hålla Rustabo Miljöpannan ren.

Rustabo Miljöpannan är så effektiv att ett tak på 200 m2 kan omvandla kväveoxider motsvarande utsläppet från en personbil som kör 1700 mil årligen, och detta under takets hela livstid.

Rustabos miljöpanna bidrar till en hållbar utveckling