Takbytets process

Så här går processen till vid ett takbyte med Rustabo.

Säker ställning vid takbytet

När takläggarna kommer till en ny arbetsplats börjar de alltid med att bygga en säker och godkänd ställning. Vi sätter stort värde i att alltid jobba med hög säkerhet. Det är tryggt, både för kunden och för våra medarbetare. Ställningen har fallskydd i form av staket eller nät samt gavelskydd.

Vi tar ansvar när du byter tak via rustabo
En Rustabo montör kastar iväg gamla takpannor från taket.

Rivning av det gamla taket

När vi river det gamla taket jobbar vi systematiskt och låter pannor eller plåt ligga så länge det går, för att hindra att underlaget blir blött av regn eller snö. Allt gammalt material kastas i container direkt eller vid arbetspassets slut.

Takduken monteras

Om det ligger en gammal takduk eller tjärpapp under pannorna tar vi inte bort den. Bäst är att låta den ligga, eftersom det annars blir massor av vassa spikskallar som måste dras bort för att inte orsaka hål i den nya takduken. Takduken limmas med överlappande skarvar samt häftas fast i underlaget. Rent tekniskt är duken ett fullt fungerande tätskikt, men det behövs ett stabilt ytskikt i form av pannor eller plåt, annars kan uv-strålning och mekanisk nötning skada den.

Rustabo tak - en trygg och kvalitetsmedveten takläggare
Rustabo montör lägger takpanno

Läkten på plats

Först monteras ströläkten sedan bärläkten. Att montera läkten är ett jobb som kräver rutin. Det gäller att få bärläkten att ligga helt vågrätt och jämnt för att inte pannorna ska få fel avstånd till varandra. Läkten måste också anpassas för eventuella ränndalar i plåt som ska monteras i nästa skede.

Underbeslagen är viktiga doldisar

Ett underbeslag är en plåtdetalj som ligger direkt mot den täta konstruktionen, under takpannor eller takplåt och som alltså inte syns när takbytet är färdigt, men som fyller en viktig funktion. Underbeslaget sitter ofta vid genomföringar, som skorsten eller ventilation och hindrar vatten att tränga ner i taket.

Rustabo montör monterar fågelband på taket.

Montering av takpannor

Rustabo montör lägger tegelpannor på taket

Ytskiktet på plats

Nu är det dags att lägga ytskiktet som ni valt, det sista lagret på ditt tak. Läggningen sker enligt en etablerad metod där takläggarna systematiskt arbetar sig från takfoten och uppåt. Ibland måste takbeläggningen skäras för att passa vinkeln på olika takfall.

Plåtdetaljer och tillbehör gör taket komplett

När ytskiktet är på plats kan vi montera vindskiveplåtar, ytterbeslag kring skorsten och andra genomföringar. Vi monterar också hängrännor och stuprör samt eventuella specialdetaljer. Takets detaljer är viktiga, det är en del av vårt kvalitetsarbete.

Grovstädning av tomten

Rustabo montör städar upp efter takbytet.

Snyggt och prydligt

När våra takläggare lämnar en arbetsplats ser de till att städa upp efter sig. Allt material som ska till återvinningscentralen läggs i containern, som sedan hämtas upp och körs bort. När takläggarna har avslutat sitt arbete hämtas ställningarna upp av en lastbil.

Slutkontroll av vår yrkesman

Takbytet är nu färdigt. Det är dags för slutkontroll av ditt tak. Den yrkesman som är din kontaktperson på Rustabo kommer då hem till dig för att se över resultatet. Tillsammans går ni en runda kring huset för att se att takrenoveringen motsvarar er beställning och era önskemål och pratar igenom hur arbetet har gått. Vid detta möte får du också ta emot Rustabos garanticertifikat.

Ett par möter en säljare från Rustabo