Takets detaljer

Vi bygger tak som ska hålla länge, därför är vi noga med takets detaljer.

Plåtdetaljer

Alla plåtdetaljer på ett Rustabo-tak anpassas efter de rätta måtten på just ditt tak. Vissa takdelar kan behöva specialtillverkas av våra erfarna plåtslagare för att passa perfekt. Plåtdetaljerna har både en funktionell och en estetisk betydelse, därför är vi mycket noga med utformning och kvalitet.

Bild på venthuv med överbeslag
Takgavel monterad av Rustabo

Ventinocken tätar och ventilerar

Vi bygger tak som ska hålla länge, därför är vi noga med detaljerna. Löv, barr och fågelbon är inget som vi vill ha under takpannorna. Under taknocken sätter vi därför alltid en så kallad ventinock. Den är formad efter tvåkupiga takpannor av lera eller betong och tätar mot löv, barr, snö och annat.
Ventinocken gör också att utrymmet mellan pannorna och taknocken ventileras.

Fågelband skyddar konstruktionen

Vid takfoten sätter vi fågelband. Det är långa kamliknande band med flexibla strån som hindrar fåglar från att ta sig in under pannorna för att bygga bo. Innan börjar lägga ytskiktet monterar vi också krokarna för hängrännor, fästen för takbrygga och snörasskydd, samt annan säkerhetsutrustning som taksteg och glidskydd för stege.

Rustabo montör monterar fågelband på takfot
Ansvarsfullt och säkert är det att lägga tak med Rustabo-metoden

Underbeslag

Underbeslagen är en av de viktiga doldisar när det kommer till takets detaljer.
Ett underbeslag är en plåtdetalj som ligger direkt mot den täta konstruktionen, under takpannor eller takplåt och som alltså inte syns när taket är färdigt, men som fyller en viktig funktion. Underbeslaget sitter ofta vid genomföringar, som skorsten eller ventilation och hindrar vatten att tränga ner i taket.

Hängrännor och stuprör

Den viktigaste uppgiften för hängrännor och stuprör är förstås att snabbt föra bort regnvatten från huset. Deras funktion är mycket viktig för livslängden på både tak och fasad. Men de är också en detalj i husets exteriör. Därför är det bra att välja rännor och rör som passar med husets färger. Rustabo erbjuder takavvattning av hög kvalitet i ett flertal kulörer.

Den vattentäta takduken under buntar med takpannor

Takduk

Takduken limmas med överlappande skarvar samt häftas fast i underlaget. Rent tekniskt är duken ett fullt fungerande tätskikt, men det behövs ett stabilt ytskikt i form av pannor eller plåt, annars kan uv-strålning och mekanisk nötning skada den.

Säkerhet

Ditt tak kan vara en farlig arbetsplats för sotaren och för dig själv. Men med rätt utrustning får du ett säkert tak med ett snyggt helhetsintryck. Rustabo erbjuder taksäkerhetssystem av hög kvalitet i flera olika färger. Säkerhetsutrustning omfattar taksteg, glidskydd för stege, takbrygga och snörasskydd mm.

Vi tar ansvar när du byter tak via rustabo